Wij Wonen, gemeente en Wonion blij met goede deelname woonlastenonderzoek.

Een betaalbare woonplek is voor iedereen van belang. Maar wanneer is een woonplek eigenlijk betaalbaar? Om hier duidelijkheid over te krijgen stelde de woonbond de landelijke organisatie van huurders, in oktober 2016 een aantal vragen aan huurders van Wonion. Een groot aantal huurders deed mee aan het onderzoek. De resultaten en het vervolg van het Woonlastenonderzoek maken we dit voorjaar bekend.

Deelnemers bedankt.

Voldoende deelnemers is belangrijk voor het verkrijgen van betrouwbare informatie vanuit een onderzoek. Bijna 600 huurders vulden de digitale enquête in.
Wij Wonen, de gemeente Oude IJsselstreek en Wonion zijn blij met de goede deelname aan het onderzoek.
Resultaten en vervolg worden in het voorjaar bekend.
De {anonieme} uitkomsten van het onderzoek worden geanalyseerd om vervolgens meegenomen te worden in de afspraken die Wij Wonen,Wonion en de gemeente Oude Ijsselstreek op gemeentelijk niveau maken om kwalitatief goed wonen voor huurders bereikbaar te houden.
In het voorjaar vertellen wij u hier meer over.

Goede deelname woonlastenonderzoek