Wonion zoekt twee leden voor haar Raad van Commissarissen

Twee van de huidige vijf leden van de Raad van Commissarissen van Wonion treden eind 2021 regulier af. We komen daarom graag in contact met belangstellenden voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen.

Voor nadere informatie over de functies verwijzen wij u naar bijgaand zoekprofiel.

Heeft u belangstelling voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen van Wonion en denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn, dan nodigen wij u uit om vóór 4 juli a.s. uw brief met cv via de mail te sturen naar Carin Kristen (c.kristen@wonion.nl).  Uw reactie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

De eerste gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 6 september 2021 in de middag en avond bij Wonion in Ulft.

Heeft u voorafgaand nog vragen? Bel dan met Harry Minkhorst, voorzitter van de RvC van Wonion: (06) 10 90 81 94. Bij vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Carin Kristen, secretaris bestuur en beleid: (06) 12 85 04 90.

Wonion zoekt twee leden voor haar Raad van Commissarissen