Woonoverlast is een enorm probleem. In deze video een huurder aan het woord die overlast
heeft ervaren en zelfs moest verhuizen. Overlast heeft heel veel impact op iemands leven.

Wij Wonen TV: Woonoverlast