WijWonen is de naam voor de in 2008 gefuseerde huurdersverenigingen Gendringen en Wisch.
De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter,
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast zijn er een aantal andere bestuursleden die het DB ondersteunen bij onder andere de ledenadministratie en de huurderskrant.

WijWonen behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Oude IJsselstreek.
Dit komt tot uiting in de diverse overleggen met Wonion waarin de vereniging opbouwend kritisch (meedenkend) naar het huurbeleid van Wonion kijkt.
Daarnaast heeft de vereniging oog voor de gevolgen die het huurbeleid van Wonion
heeft op de huurders als geheel of afzonderlijk.