Wat doen wij?

Wie zijn Wij

WijWonen is een bewonersvereniging die advies, voorlichting en ondersteuning levert inzake bewoners- en leefbaarheidsvragen aan bewoners van appartementen en woonhuizen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Wat doen we?

Vertegenwoordiging en advies

Bewonerscommissie

Nieuws

Leefbaarheid buurt

Overleg met Wonion en gemeente

Vertegenwoordiging en advies

WijWonen vertegenwoordigt de huurders in het overleg met de verhuurder.  Dit overleg kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als woonlasten,  jaarlijkse huurverhogingen, onderhoudsbeleid en leefbaarheid in de verschillende wijken.

WijWonen geeft Wonion advies over het te voeren huurbeleid zoals huurverhogingen en servicekosten.  Aan de andere kant adviseert de huurdersvereniging de huurders over allerlei praktische zaken op huisvestingsgebied zoals huursubsidie, servicekosten en problemen bij renovatie en groot onderhoud.

Bewonerscommissie
WijWonen adviseert en inventariseert bij het opzetten en ondersteunen van bewonerscommissies binnen de Huurdersvereniging WijWonen op complex, buurt- of wijkniveau. Deze commissies behartigen de belangen van huurders van een complex, buurt of wijk.
Leefbaarheid buurt
WijWonen helpt bij initiatieven om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren of te handhaven.  Dit kunnen ook kleinschalige projecten zijn zoals bijvoorbeeld het samen opknappen van een speelterrein of het opzetten van een buurtfeest. WijWonen helpt bij het vinden van de juiste contacten bij Wonion of Gemeente of bemiddelt zo nodig via de Bewonerscommissie.
Overleg met Wonion en gemeente
WijWonen vertegenwoordigt huurders in het overleg met de verhuurder en de gemeente Oude IJsselstreek. Dit overleg kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als woonlasten, jaarlijkse huurverhogingen, onderhoudsbeleid en leefbaarheid in de verschillende wijken.

Lidmaatschap

Word lid van de huurdersvereniging en ontvang onze wekelijks nieuwsbrief.

Inloopspreekuur

Bezoek ons inloopspreekuur voor vragen en advies. Afspraak maken is niet nodig.

Informatievideo's

Bekijk onze video’s over actuele informatie omtrent het huurbeleid.