Wat doen we?

WijWonen is een bewonersvereniging die advies, voorlichting en ondersteuning levert inzake bewoners- en leefbaarheidsvragen aan bewoners van appartementen en woonhuizen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Vertegenwoordiging en advies

WijWonen vertegenwoordigt de huurders in het overleg met de verhuurder.  Dit overleg kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als woonlasten,  jaarlijkse huurverhogingen, onderhoudsbeleid en leefbaarheid in de verschillende wijken.

WijWonen geeft Wonion advies over het te voeren huurbeleid zoals huurverhogingen en servicekosten.  Aan de andere kant adviseert de huurdersvereniging de huurders over allerlei praktische zaken op huisvestingsgebied zoals huursubsidie, servicekosten en problemen bij renovatie en groot onderhoud.

Bewonerscommissie

WijWonen adviseert en inventariseert bij het opzetten en ondersteunen van bewonerscommissies binnen de Huurdersvereniging WijWonen op complex, buurt- of wijkniveau. Deze commissies behartigen de belangen van huurders van een complex, buurt of wijk.

Leefbaarheid buurt

WijWonen helpt bij initiatieven om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren of te handhaven.  Dit kunnen ook kleinschalige projecten zijn zoals bijvoorbeeld het samen opknappen van een speelterrein of het opzetten van een buurtfeest. WijWonen helpt bij het vinden van de juiste contacten bij Wonion of Gemeente of bemiddelt zo nodig via de Bewonerscommissie.

Overleg met Wonion en gemeente

WijWonen vertegenwoordigt huurders in het overleg met de verhuurder en de gemeente Oude IJsselstreek. Dit overleg kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen als woonlasten, jaarlijkse huurverhogingen, onderhoudsbeleid en leefbaarheid in de verschillende wijken.