Goed nieuws voor huurders met zonnepanelen;

de salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2023 bestaan.

Saldering wil zeggen dat wat iemand aan stroom teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van het totale verbruik.

Dat is gunstig omdat de elektriciteitsrekening dan omlaag gaat.

Omdat de regeling zo succes vol is, vind de overheid dat de kosten te hoog worden.

Minister Kamp heeft een aantal varianten laten onderzoeken als opvolger van de salderingsregeling,

zoals een terugleveringssubsidie en een investeringssubsidie.

Voor beide varianten hebben woningen een slimme meter nodig{in 2022 heeft naar schatting 80 procent zon meter}.

Wat de Woonbond betreft blijft de huidige regeling ook na 2023 bestaan, omdat dat huurders

met zonnepanelen meer zekerheid biedt.

Salderings-regeling verlengd.