Afspraken over sociaal wonen. Wonion ,de Gemeente en Huurdersorganisatie Wij Wonen hebben gezamenlijk de prestatieafspraken voor 2017 ondertekend.

De drie partijen hebben afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen zoals woonlasten,duurzaamheid,leefbaarheid en wonen.
Om aan de huisvesting voor mensen die zijn aangewezen op een huurwoning te voldoen moeten er voldoende kwalitatief goede woningen zijn. Door de woningen te verduurzamen, kunnen woningen betaalbaar worden gehouden. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema in de prestatieafspraken.
Ook zorg en wonen zijn een belangrijke onderwerp omdat de vraag naar specifieke woonvormen in de toekomst zal toenemen, ook speelt de vergrijzing een rol.
Er zijn ook gezamenlijke afspraken gemaakt over de leefbaarheid in de woonomgeving.

Nieuwe Woonvisie.
De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie dit zal in de eerste helft van 2017 plaats vinden.
Om te komen tot een goede woonvisie zal er een klankbord groep worden gevormd, waar onder meer Wonion en Wij Wonen deel van uit maken.
Daarna zullen er nieuwe prestatie afspraken worden gemaakt.
Deze zullen dan ondertekend worden door de betrokken partijen.

Prestatieafspraken 2017