Huren Wonion 2021

Huren Wonion kunnen in 2021 maximaal met 1,4% stijgen

Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%. Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel een hogere huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Zo’n 260.000 hurende huishoudens bij woningcorporaties met een laag inkomen kunnen rekenen op huurverlaging in 2021. Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement.

Huursombeperking corporaties

Wonion moet de gemiddelde huurverhoging over al zijn sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen van Wonion niet hoger zal zijn dan 1,4%. Geen 2,4% want dat mag alleen als er lokaal afspraken zijn gemaakt om extra te investeren in nieuwbouw. Die afspraken heeft Wonion niet gemaakt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders met een middeninkomen in een sociale huurwoning van Wonion kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Vanaf een huishoudinkomen van €44.655,- ligt die maximale huurverhoging op 5,4%. Die inkomensafhankelijke huurverhoging kan een huurder ook krijgen als hij of zij al in een dure sociale huurwoning woont. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen. 

Huurverlaging

Hurende huishoudens met een hoge huur en laag inkomen die huren bij Wonion krijgen in 2021 een huurverlaging. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het landelijk om 260.000 hurende huishoudens. Hoeveel huurders van Wonion hiervoor in aanmerking komen is nog niet bekend. Maar huurders die al langer een laag inkomen hebben krijgen automatisch huurverlaging. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad, moeten zelf een verlaging aanvragen.

Wonion kan bij de belastingdienst een inkomensindicatie opvragen om te zien of een huurder recht heeft op huurverlaging. Omdat de laatste vastgestelde inkomensgegevens over 2019 gaan, moeten huurders die in 2020 een inkomensdaling hadden waardoor ze in aanmerking komen voor huurverlaging die verlaging zelf aanvragen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze huurders een aanvraag indienen bij Wonion. 

 

Geen huurverlaging commerciële huursector

 

Huurdersvereniging WijWonen heeft zich het afgelopen jaar vaak uitgesproken voor een recht op huurverlaging. Dat is nu deels gelukt. Helaas geldt die huurverlaging nu nog niet voor huurders in de commerciële huursector. Wel nam de Eerste Kamer een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in juli 2021 moet aantonen wat ze voor deze categorie huurders in de commerciële huursector kan doen.  

Eenmalige Huurverlaging 2021