Hoe kunnen we de CO2-reductie de komende decennia vormgeven? En de gebouwenvoorraad – zowel woningen van particulieren, corporaties en beleggers, als kantoren, scholen, winkels en bedrijfsvastgoed – versneld energiezuiniger maken? Platform31 presenteert meerdere projecten die een betere en een CO2-arme gebouwde omgeving zonder bouwafval tot doel hebben. In onze nieuwe brochure vindt u een overzicht van onze belangrijkste energieprojecten in 2017.
Platform31 onderzoekt nieuwe wegen om de energietransitie te versnellen. Via kennisdeling en aanjaagprogramma’s komen we tot concepten waarmee we de energiedoelen uit het klimaatakkoord kunnen behalen. Tegelijkertijd richten onze projecten zich ook al op de langere termijn: energieneutraal in 2050. En anticiperen we op het grondstoffenakkoord met ons leertraject rondom de kansen én concrete toepassingsmogelijkheden van circulaire principes op de woningmarkt.

Energy Up
Tijdens de Energy Up stond Platform31 ook een moment stil bij de lessen die de afgelopen jaren zijn geleerd in het programma Energiesprong. En hoe we die in de toekomst kunnen gebruiken bij het realiseren van Nul op de Meter-projecten. In diverse verdiepingssessies deelden ervaringsdeskundigen hun kennis over onderwerpen als innovatie in de bouwsector, de veranderende organisatie van woningcorporaties, technische oplossingen, wet- en regelgeving en bewoners in Nul op de Meter innovatietrajecten.

Een duurzame samenleving geeft energie