Bewonerscommissies

Binnen onze Huurdersvereniging werken wij met 11 bewonerscommissies.
Deze commissies bestaan uit een aantal huurders die in een appartementencomplex wonen.
De commissies komen bij elkaar om te praten over o.a. servicekosten, een gezellige avond,
een dagje uit of om een probleem in verband met de woning op te lossen mocht dit zich voordoen. Ook hebben ze zo nodig overleg met Wonion. Als de bewonerscommissies hulp nodig dan kunnen zij een beroep doen op het bestuur van WijWonen.

Informatie
Wilt u graag wat meer weten over deze bewonerscommissies dan kunt u per e-mail contact opnemen met het van huurdersvereniging WijWonen.