Even voorstellen

Bestuur Wij Wonen

Wij Wonen zet zich in om belangen te behartigen van de leden maar ook om hen te helpen bij het oplossen van klachten of problemen. De kracht van Wij Wonen ligt er in dat wij niet op de stoel van de huurder gaan zitten maar hem of haar helpen en/of doorverwijzen naar de goede instanties. De zelfredzaamheid van de huurder is daarin erg belangrijk.

Bestuursleden

Ton Menke

Ton Menke

Voorzitter

Sylvia van Londen

Sylvia van Londen

Secretariaat

Jan ten Asbroek

Jan ten Asbroek

Ledenadministratie

Lex Cornelissen

Lex Cornelissen

Bestuurslid

Marijke Gries

Penningmeester

Ledenwerving: Jan ten Asbroek

Klachtenafhandeling: Marijke Gries en Sylvia van Londen

Wij Wonen

Huurdersvereniging