Even voorstellen

Bestuur WijWonen

WijWonen zet zich in om belangen te behartigen van de leden maar ook om hen te helpen bij het oplossen van klachten of problemen. De kracht van WijWonen ligt er in dat wij niet op de stoel van de huurder gaan zitten maar hem of haar helpen en/of doorverwijzen naar de goede instanties. De zelfredzaamheid van de huurder is daarin erg belangrijk.

Bestuursleden

Ton Menke

Ton Menke

Voorzitter

Sylvia van Londen

Sylvia van Londen

Secretariaat

Jan ten Asbroek

Jan ten Asbroek

Ledenadministratie

Lex Cornelissen

Lex Cornelissen

Bestuurslid

Marijke Gries

Marijke Gries

Penningmeester

Ledenwerving: Jan ten Asbroek

Klachtenafhandeling: Marijke Gries en Sylvia van Londen

WijWonen

Huurdersvereniging