Op 1 juli wordt de wet aanpak woonoverlast van kracht.
Met deze wet, die onderdeel wordt van de Gemeentewet, kunnen burgemeesters maatgericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken. Overlastgevers kunnen een gebruiksaanwijzing krijgen in de vorm van een “last onder dwangsom”.
In deze last staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet laten. De burgemeester kan pas een gedragswijziging geven als een waarschuwing mediation of buurtbemiddeling niet werken.

Wanneer ook de gedragsaanwijzing niet werkt, kan alsnog de woning worden gesloten. De wet is een initiatief van Tweede Kamerlid Ockje Tellegen. De wet werd op 22december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en p 24 januari 2017 bekrachtigd dor de Eerste Kamer.

Overlast van bewoners met problemen of een verslaving komt steeds vaker voor. Heel vaak komt deze overlast voor in een woning van een corporatie. De aanpak van overlast staat ter discussie, in veel gemeenten en bij verhuurders. Helaas komt het vaak voor dat de politie er aan te pas moet komen als de boel escaleert. Terwijl we met elkaar de bewoner en de buren veel eerder zouden kunnen helpen.

Corporatie medewerkers zijn vaak de eersten die een telefoontje krijgen bij overlast. Zij zien de problemen maar keen vaak de achtergrond van deze problemen niet.
Daarom zou het mogelijk moeten zijn dat zorg en welzijnsorganisaties en de politie informatie delen met de politie. Daarmee kun je voorkomen dat de politie moet worden ingeschakeld.

Tegelijkertijd moet je kijken naar het systeem van passend toewijzen. Je ziet steeds vaker dat kwetsbare bewoners met allerlei problemen daardoor in de zelfde wijk, met goedkope huurhuizen, komen wonen. Die fijne plek waar veel mensen voor hebben gekozen en altijd met plezier hebben gewoond is er niet meer .

Het zou heel verstandig zijn om niet alleen naar de portemonnee te kijken maar ook naar de sociale achtergrond van mensen, soms kan een wijk of een straat niet nog meer problemen aan. Dan blijven wijken voor iedereen leefbaar.

Wet aanpak woonoverlast gaat 1 juli 2017 in.