Welkom op de website van Wij Wonen.

Huurdersvereniging Wij Wonen is ontstaan na de fusie tussen huurdersverenigingen Gendringen en Wisch en is actief in de gemeente Oude IJsselstreek.
Wij Wonen komt op voor de belangen van huurders en bewoners van (huur)koopwoningen.
Met zo’n 1.700 leden is Wij Wonen de grootste vereniging in de gemeente Oude IJsselstreek.

Heeft u na het bezoek aan de website nog vragen en wilt u persoonlijk contact, e-mailen of lid worden, kijk dan bij Contact

Wij gaan verhuizen!

Met ingang van 1 juni 2019 verhuist Wij Wonen van ‘t Klooster in Ulft naar een nieuw kantoor. Ons nieuwe adres wordt:

Huurdersvereniging Wij Wonen

Emailleplein 34, 7071 AZ Ulft
(Het Beltmancomplex op het DRU Industriepark)

Draai bezuiniging huurtoeslag terug 4 oktober 2019 Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties –waaronder de Woonbond– stuurde de Tweede Kamer deze week een oproep met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Eén van de voorstellen: draai...

Huurders maken zich zorgen om middeninkomens 19 juli 2019 Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat…

Aanpassing huur

Onderstaand de notitie welke Wij Wonen van Wonion heeft ontvangen. Jaarlijks verstuurt Wonion al haar huurders een brief over de aanpassing van de huur per 1 juli van dat jaar. Helaas is er dit jaar een fout in de verwerking geslopen, waardoor een groep van...

Aankondiging huurverhoging

Het blijkt dat een substantiële groep huurders in april geen aankondiging heeft ontvangen van de ( per 1 juli ingaande) huurverhoging. Huurdersvereniging Wij Wonen is hierover in gesprek met Wonion. Zodra de oorzaken en oplossingen duidelijk zijn, laten we u dat...

Wonion zoekt leden voor Raad van Commissarissen

Wonion zoekt leden voor Raad van Commissarissen Meer informatie: https://www.wonion.nl Profielschets Raad van…

Uitnodiging nieuw kantoor

Wij nodigen u hierbij uit op zaterdag 22 juni a.s. van 14.00 tot 16.00 uur om ons nieuwe kantoor te komen bezichtigen. Ook een mooie gelegenheid om, mocht u nog niet bekend zijn met de huurdersvereniging, kennis te maken met het bestuur en u te laten informeren...