WIE ZIJN WIJ

WijWonen komt op voor de belangen van huurders en bewoners van (huur)koopwoningen.

Met zo’n 1.700 leden is WijWonen de grootste vereniging in de gemeente Oude IJsselstreek. WijWonen behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Oude IJsselstreek.
Dit komt tot uiting in de diverse overleggen met Wonion waarin de vereniging opbouwend kritisch (meedenkend) naar het huurbeleid van Wonion kijkt.
Daarnaast heeft de vereniging oog voor de gevolgen die het huurbeleid van Wonion heeft op de huurders als geheel of afzonderlijk.

Belangenbehartiging

Wij Wonen zet zich in om belangen te behartigen van de leden maar ook om hen te helpen bij het oplossen van klachten of problemen. De kracht van Wij Wonen ligt er in dat wij niet op de stoel van de huurder gaan zitten maar hem of haar helpen en/of doorverwijzen naar de goede instanties. De zelfredzaamheid van de huurder is daarin erg belangrijk. Iedereen wil goed wonen en heeft daar recht op.

Bewonerscommissies

Binnen onze Huurdersvereniging werken wij met bewonerscommissies.
Deze commissies bestaan uit een aantal huurders die in een appartementencomplex wonen. De commissies komen bij elkaar om te praten over o.a. servicekosten, een gezellige avond, een dagje uit of om een probleem in verband met de woning op te lossen mocht dit zich voordoen. Ook hebben ze zo nodig overleg met Wonion.

Samen sterk

Wij behartigen uw belangen op woongebied! Dat doen we voor alle huurders van de Gemeente Oude IJsselstreek!